pawiyatan Panatacara lan Pamedharsabda sampun kawiwitan

dinten Akad Kliwon, 13 Maret 2011, jam 14.00 WIB, mapan wonten ing Ruang Multimedia SMPN 1 Jetis Ponorogo kanthi upacara ingkang semarak,  Paguyuban Panatacara lan Pamedharsabda Ngambar Arum ponorogo miwiti Pawiyatan Panatacara lan Pamedharsabda bergada 2 tahun 2011. upacara Pambuka ugi dipun rawuhi Ibu Nunuk Sri Murni Karyati, M.Pd Kepala SMPN 1 Jetis Ponorogo minangka “tuan rumah”. SMPN 1 Jetis kapilih dening Panitia Pawiyatan ingkang bergada 2 punika dipun Pangarsani Panatacara Madya Sugeng Irianto, S.Pd, kanthi pangangkah ruangan lan audionipun saged murakabi kagem proses Pembelajaran ing pawiyatan. Nalika paring sambutan, Ibu Nunuk Sri Murni Karyati ngendikaaken bilih Keluarga ageng SMPN1 Jetis ndherek nyengkuyunng lan remen sanget  dene SMPN 1 Jetis sampun pinitados minangka Papan pawiyatan. wondene Panatacara Mudha Darmuji Ngambar Arum, S.Ag, lurah Paguyuban ngandaraken bilih siswa ingkang ndherek pawiyatan saya dangu sangsaya tambah kathah, punika minangka tandha pranyata taksih kathah tiyang jawi ingkang “peduli” dhumateng ngrembakanipun basa Jawi ingkang adi luhung. (dar)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: