Tataran Panatacara ing Paguyuban Panatacara lan Pamedharsabda NGAMBAR ARUM

 

 

TATARAN WARGA LAN PANATACARA

WONTEN PAGUYUBAN PANATACARA LAN PAMEDHARSABDA

NGAMBAR ARUM

PONOROGO JATIM INDONESIA

______________________________________________________________________

 

BEBUKA

Paguyuban Panatacara lan Pamedharsabda Ngambar Arum Ponorogo, salah satunggalipun paguyuban ingkang eksis nglestantunaken kabudayan jawi, mliginipun ing bab kapanatacaran salebetipun upacara adapt penganten Jawi. Ngambar Arum ugi  minangka suhipun para panatacara ing tlatah Ponorogo lan kabupaten sakiwa tengenipun..

Para panatacara lan pamedharsabda  ingkang kalimput wonten ing  paguyuban  Ngambar Arum Ponorogo, sadaya ngudi mrih lestantunipun kabudayan jawi kanthi tansah marsudi kawruh lan seserepan ing bab kapanatacaran lan  kabudayan. Mila kathah saking warga paguyuban  ingkang ngasah kawruh wonten ing pawiyatan panatacara, pasinaon pedhalangan, diklat lan kursus-kursus sasaminipun.

Kejawi ngudi kawruh wonten ing pawiyatan-pawiyatan, kursus-kursus lan diklat kapanataracan sanesipun, pra warga paguyuban ugi “wajib” nambah kawruh wonten ing pawiyatan Ngambar Arum. Pawiyatan panatacara lan pamedharsabda Ngambar ingkang kaperang dados 3 (tiga) tataran. Tataran I (purwa),  tataran II (Madya), lan tataran III (Wasana). Wondene Tataran (stratifikasi) Panatacara paguyuban kapilah dados 3 tataran; 1. Panatacara Muda, 2. Panatacara Madya lan 3. Panatacara Dewasa/Utama.

TATARAN PANATACARA LAN TATARAN PAWIYATAN ING PAGUYUBAN PANATACARA LAN PAMEDHARSABDA NGAMBAR ARUM

Jumbuh kaliyan visi-misi lan tujuan paguyuban, pra warga Ngambar Arum dipun kedahaken  tansah nambah indaking kawruh .Lan kagem  nyengkuyung tujuan pagayuyuban sarta sedaya warganipun, mila sampun kapilah-pilah tataranaipun para warga lan tataran Pawiyatan  ing paguyuban, kados kasebat ing ngandap punika;

I. Tataran Panatacara

NO

TATARAN

KABISAN LAN KUALIFIKASI

1

Panatacara Utama

a. Sampun dados Dwija wonten ing paguyuban

b. Asring nderek pelatihan-pelatihan kapanatacaran

c. Panatacara Senior/sepuh

d. Mumpuni ing samukawis kawruh (kapanatacaran, pewayangan,  paramasastra, ngadi busana, ngedi sarira, paduwungan, sekar gendhing lsp)

e. Kagungan loyalitas/ lelabuhan/dedikasi dumateng paguyuban panatacara lan pamedhar sabda Ngambar Arum.

2

Panatacara Madya

a. Sampun (nate) dados pengurus paguyuban

b. Sampun lulus Pawiyatan kapanatacaran Ngambar Arum Tataran Madya

c. Panatacara aktif

d. Kagungan loyalitas/dedikasi/lelabuhan tumrap paguyuban

2

Panatacara Mudha

a. Sampun winisuda dados warga paguyuban

b. Sampun lulus pawiyatan kapanatacaran tataran Mudha

c. Kagungan loyalitas/dedikasi/lelabuhan tumrap paguyuban

II. Tataran Pawiyatan

TATARAN

MATERI

DURASI

GELAR

I

Purwa

 1. Kapanatacaran
 2. Paramasastra
 3. Renggeping wicara
 4. Sekar  Gending
 5. Paragan

5  wulan

Panatacara Muda

II

Madya

 1. Sekar Gending
 2. Ngadi Busana
 3. Paduwungan
 4. Bubak kawah
 5. Midodareni
 6. Nebus Kembar mayang

3 wulan

Panatacara Madya

III

Wasana

 1. Sekar Gending
 2. Karawitan
 3. Kawruh Tari
 4. Kawruh Pedhalangan

3 wulan

Panatacara  Dewasa/Utama

 

 

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: